Jak założyć społeczny klub konopny

Jak założyć społeczny klub konopny

OBYWATELSKA INICJATYWA NA RZECZ LEGALNEGO RYNKU KONOPI

„Cannabis Social Clubs” to stowarzyszenia obywatelskie, które organizują uprawę ograniczonej ilości konopi na własne potrzeby. Zgodnie z ustawodawstwem swojego kraju tworzą zamknięty cykl produkcji, dystrybucji i konsumpcji.

Legalnie działające „Cannabis Social Clubs” działają już w Hiszpanii i Belgii. Założenie klubu byłoby możliwe w każdym kraju, w którym używanie konopi nie jest karalne. W grudniu 2011 był kodeks postępowania dla europejskich „Cannabis Social Clubs” wyszło.

Międzynarodowe konwencje narkotykowe nie zawierają wiążącego zobowiązania zobowiązującego kraje do zakazania używania i uprawy konopi indyjskich na własny użytek. Dzięki temu państwa sygnatariusze mogą zwolnić konsumpcję i wprowadzić regulacje dotyczące upraw na własny użytek bez obawy o sankcje międzynarodowe. Te środki stanowią podstawę racjonalnego prawodawstwa, ale nie wystarczają. Uprawa na własny użytek nie jest w stanie zaspokoić ogromnego popytu. Nie zawierają też automatycznie gwarancji ochrony przed wszystkimi zagrożeniami dla zdrowia ani ujawnienia na czarnym rynku. Aby zminimalizować te zagrożenia, wymagany jest bardziej wyrafinowany system produkcji i dystrybucji.

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest kolektywizacja upraw na własny użytek. Dorośli konsumenci, którzy nie chcą się rozwijać, mogą tworzyć stowarzyszenia non-profit, „Cannabis Social Clubs”; w celu zapewnienia legalnego, bezpiecznego i przejrzystego dostępu do konopi dla swoich członków. Osiągają to, stosując model rynku regulowanego, na którym podaż jest zawsze oparta na popycie. Oznacza to, że produkcja jest ograniczona do ustalonej kwoty, która pokrywa własne potrzeby członków.

Czytaj dalej, jeśli chcesz stworzyć taką możliwość w swoim kraju.

PROCEDURA W CZTERECH KROKACH

Jeśli planujesz założyć „konopny klub społecznościowy”, musisz wziąć pod uwagę, że należy unikać wszelkich powiązań z nielegalnym rynkiem. CSC powinno nie tylko wyglądać na legalne, ale powinno być legalne i być w stanie to udowodnić w sądzie. Dlatego konieczna jest ścisła dyscyplina w administracji i organizacji. Każdy klub potrzebuje członków do aktywnego udziału w organizacji, w różnych formach iz różnymi obowiązkami. Zasady powinny być jasne i proste oraz demokratycznie monitorowane. Warto skontaktować się z prawnikiem, który doradzi, jakie kroki podjąć, aw dłuższej perspektywie przygotuje obronę prawną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przed podjęciem pierwszego kroku sprawdź podstawy prawne dotyczące używania konopi indyjskich w Twoim kraju. Jeśli zażywanie nie jest uważane za przestępstwo, a posiadanie niewielkich ilości na własny użytek nie skutkuje ściganiem karnym (patrz przegląd ograniczeń prawnych w krajach UE), powinno być możliwe zorganizowanie skutecznej obrony prawnej dla społecznego klubu konopnego. W oparciu o prawo ludzi do konsumpcji, należy pozwolić im rosnąć na własne potrzeby.

PIERWSZY KROK. PUBLICZNA PREZENTACJA INICJATYWY

Pierwszym krokiem jest publiczne przedstawienie inicjatywy zorganizowania „Cannabis Social Club” w formie konferencji prasowej lub akcji publicznej. Najlepiej jest zaangażować dobrze znaną osobę (spróbuj współpracować z politykiem lub artystą), aby uzyskać zainteresowanie prasy, a jeśli otwarcie posiadasz nasiona, rośliny lub (niewielkie ilości) konopi indyjskich w czasie prezentacji, aby zmniejszyć ryzyko ścigania w celu zminimalizowania.

W prezentacji powinno być bardzo jasne, że jedynym celem klubu jest zapewnienie upraw na własne potrzeby dorosłym członkom oraz dostęp do legalnej, bezpiecznej i przejrzystej alternatywy dla nielegalnego rynku.

Jeśli nie ma odpowiedzi prawnej wskazującej na przyszłe ściganie inicjatywy, nadszedł czas na krok 2.

KROK DRUGI. TWORZENIE KLUBU

Drugim krokiem jest oficjalne utworzenie „Cannabis Social Club”, jako stowarzyszenia konsumentów i producentów konopi, którzy wspólnie uprawiają marihuanę w celu zaspokojenia własnych potrzeb w zamkniętym cyklu. Ustanowienie Komitetu Wykonawczego, składającego się przynajmniej z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz ustanowienie przejrzystego, demokratycznego procesu decyzyjnego, tak aby wszyscy członkowie byli świadomi głównych etapów organizacji, zawierania umów finansowych itp.

W statucie założycielskim należy określić cel stowarzyszenia: unikanie zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem konopi indyjskich nieodłącznie związanych z nielegalnym rynkiem (takich jak: rozciąganie). Można również odnieść się do celu badania rośliny konopi oraz najzdrowszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów jej uprawy, a także promowania debaty społecznej na temat statusu prawnego konopi i jej użytkowników. Jeśli chcesz, możesz uzyskać wzory statutów od ENCOD z istniejących klubów w Hiszpanii i Belgii.

Statuty powinny być zarejestrowane i uznane przez właściwe władze (lokalne organy sądowe).

Rozpocznij rejestrację członków (upewnij się, że są już użytkownikami konopi indyjskich lub mają rozpoznaną chorobę, w której używanie konopi indyjskich nie jest szkodliwe, a nawet może być korzystne).

Zacznij rosnąć! Ustalenie ilości potrzebnej na własne potrzeby członków i zorganizowanie gminnej produkcji tej kwoty w zbiorowym sadzeniu. Upewnij się, że uprawa jest organiczna, dostępna jest szeroka gama roślin, więc członkowie zawsze mogą wybierać spośród różnych szczepów, aby znaleźć tę, która jest dla nich odpowiednia.

Upewnij się, że osoby zaangażowane w sadzenie lub transport roślin i/lub konopi zawsze mają przy sobie dokumenty, wyjaśnij, jak działa stowarzyszenie i odnieś się do podstaw prawnych. Z tych dokumentów powinno wynikać, że konopie indyjskie są uprawiane na plantacjach społecznościowych na rzecz członków, których można zidentyfikować na podstawie oficjalnych dokumentów identyfikacyjnych (tj. kopii dowodów osobistych). Dokumenty te mogą mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia ścigania karnego członków wspierających stowarzyszenie, gdyby władze zdecydowały się na interwencję.

W zależności od sytuacji prawnej w Twoim kraju, dystrybucja, konsumpcja i zbiory mogą odbywać się w klubie.

KROK TRZECI. PROFESJONALIZUJ KLUB

Z czasem liczba członków będzie rosła i wymagać będzie bardziej profesjonalnej organizacji produkcji, transportu, transakcji pieniężnych itp. Aby stowarzyszenie zachowało kontrolę nad roślinami, zaleca się kilka niewielkich nasadzeń.

Każdy klub może mieć własne zasady dotyczące korzystania z przestrzeni klubowej, opłacania składek członkowskich, przywiązania, ducha wspólnoty itp. zgodnie z regulaminem. W regulaminie tym można zawrzeć zasady postępowania dla członków; takie jak sprzedaż marihuany produkowanej przez klub osobom niebędącym członkami, zwłaszcza nieletnim.

Aby uniknąć problemów i nieporozumień, w najlepszym interesie wszystkich może leżeć poinformowanie władz, że wspólnie uprawiacie konopie indyjskie. Niektóre kluby zrobiły to poprzez zawiadomienie władz lokalnych, najbliższego posterunku policji lub władz lokalnych, inne po prostu wydały komunikat prasowy.

Fakt, że jesteś stowarzyszeniem non-profit, nie oznacza, że ​​transakcje handlowe nie mogą mieć miejsca. Produkcja marihuany dobrej jakości w bezpieczny i zdrowy sposób wymaga ciężkiej pracy i powinna być wynagradzana. Aby działać razem jako stowarzyszenie obywatelskie, trzeba ponosić wydatki i wynagradzać tych, którzy prowadzą stowarzyszenie.

Cena powinna być ustalana w przejrzystym i demokratycznym procesie. Może obejmować następujące koszty: wynajem sali, wodę, prąd, materiały, płace, koszty biurowe, benzynę i ogólne wydatki klubowe. Suma ta jest następnie dzielona przez ilość marihuany wyprodukowanej przez klub, aby uzyskać cenę za gram. W Hiszpanii i Belgii można było osiągnąć cenę między 3 a 4 euro za gram. Większość klubów pracuje z rocznymi budżetami, więc cena może być dostosowywana co roku. W przeciwnym razie można to zrobić przy każdym zbiorze (co 3-4 miesiące).

Jeśli osiągane są zyski, są one wykorzystywane na rzecz stowarzyszenia. Jeśli osiągane są większe zyski niż jest to konieczne dla celów stowarzyszenia, pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to obniżyć roczną składkę członkowską.

Transakcje finansowe powinny być zawsze dokumentowane (wydatki fakturami, płatności przychodzące paragonami). Jest to ważne, aby móc udowodnić w sprawie sądowej, że klub nie był zaangażowany w nielegalne działania. Pomaga również zapewnić przejrzystość finansową klubu.

Dobrym pomysłem jest ustanowienie zewnętrznego mechanizmu kontroli organizacji; przez osobę niebędącą członkiem, która jest w stanie ocenić, czy stosowane metody spełniają oczekiwane standardy.

KROK CZWARTY. LOBBY NA RZECZ SPOŁECZNYCH KLUBÓW KONOPI REGULACJE PRAWNE W TWOIM KRAJU.

To, co pozostaje, gdy „społeczny klub konopny” zacznie działać prawidłowo, to przekonanie polityków i władz do wprowadzenia regulacyjnych ram prawnych dla klubów w zakresie zezwoleń, podatków i kontroli zewnętrznych.

W większości przypadków politycy, eksperci prawni, sędziowie lub policjanci po prostu nie wiedzą, jak zacząć regulować legalny rynek konopi indyjskich. Może to być nawet pomocne w procesie: bez historii modele proponowane przez samych konsumentów mogą być łatwiej zaakceptowane.

Źródło: kodowanie.org

Wyprzedane? Zapisz się na naszą listę oczekujących Dreadbag — dołącz do listy oczekujących! Poinformujemy Cię, gdy tylko żądany produkt będzie dostępny w magazynie. Proszę zostawić swój aktualny adres e-mail poniżej - Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.