Polityka prywatności


1. Prywatność w skrócie


Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim z ciasteczkami i tzw. Programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.


2. Informacje ogólne i obowiązkowe


Polityka prywatności

Operatorzy tych stron traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy swoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i polityki prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff ist nicht durch Dritte möglich.

Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas hurtowego Str. 114
48301 Nottuln

Telefon: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de

Podmiot odpowiedzialny: osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np nazwy, adresy e-mail o a..).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organ nadzoru w kwestii ochrony danych jest oficer ochrony danych w tym kraju od stanu, w którym opiera się nasza firma. Listę funkcjonariuszy ds. Ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz odpowiednie informacje automatycznie przetwarzać na podstawie zgody lub w wykonaniu umowy o wykonanie wyszczególniać się lub osobie trzeciej w standardowym formacie, do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, będzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. szyfrowania TLS. Szyfrowanego połączenia, należy uznać fakt, że adres przeglądarka bar od „http: //” do zastępców i ikona kłódki w przeglądarce linii „https: //”.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności w tej witrynie

Jeśli po zawarciu umowy płatniczej istnieje obowiązek przesłania nam danych dotyczących płatności (np. Numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Mają na mocy obowiązujących przepisów prawa, prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i przeznaczenia oraz w celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w odciskach.

Sprzeczność z mailami reklamowymi

Zastosowanie opublikowany w ramach obowiązku nadrukiem do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych zostaje odrzucone. Operatorzy witryn WYRAŹNIE kroków prawnych w przypadku niezamówionej informacji promocyjnych, takich jak spam e-mail.


3. Inspektor ochrony danych


Ustawowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas hurtowego Str. 114
48301 Nottuln

Telefon: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de


4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej


Polityka plików "cookies"

Strony internetowe korzystają z tak zwanych ciasteczek. Pliki cookie na komputerze nic złego i nie zawierają wirusów. Cookies są używane, aby nasza oferta bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczniejszy. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, że są informowani o wykorzystaniu plików cookie i pliki cookie pozwalają tylko na razie aktywować akceptacji plików cookie dla określonych funkcji lub wykluczyć ogólne i automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Po wyłączeniu cookies funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Cookies że wdrożenie procesu łączności elektronicznej lub w celu zapewnienia pewnych pożądanych cech ty (np koszyk funkcja) są wymagane, aby być na podstawie art. 6 ust. 1 Lit. f Zapisano DSGVO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego dostarczania swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • System operacyjny używany
 • URL strony wywołującej
 • Nazwa dostępu komputera hosta
 • Czas żądanie serwera
 • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Zbiór tych danych oparty jest na Art. 6 para 1. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego żąda informacji z formularza zapytania, w tym określić, gdzie przechowywane są dane kontaktowe do przetwarzania żądania aw przypadku dalszych pytań z nami. Dane te nie będą podawane bez twojej zgody na.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w kontakcie jest zatem opierać się wyłącznie na swojej zgody (art. 6 para. 1 literę DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Dane wprowadzane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub pominiesz cel przechowywania danych (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Używamy wyłącznie danych wprowadzonych w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany techniczne, używamy adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie jego zgody (art. 6 para. 1 literę DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Legalność już zakończonego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zgromadzone podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja z Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie, możesz zarejestrować się w serwisie Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować Facebook Connect i „Login with Facebook” - kliknij / „Połącz z Facebookiem” przycisk, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformie Facebook. Tam możesz zalogować się przy użyciu danych użytkowania. To łączy Twój profil na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

 • Facebook Nazwa
 • Profil na Facebooku i zdjęcie na okładkę
 • Facebook okładki
 • Adres e-mail Facebooka
 • Facebook ID
 • Facebook listy przyjaciół
 • Facebook lubi (lubi)
 • Urodziny
 • Seks
 • Kraj
 • Język

Te dane służą do konfigurowania, udostępniania i personalizowania konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki korzystania z serwisu Facebook i Politykę prywatności na Facebooku. Można je znaleźć na stronie: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie na temat korzystania z naszych stron internetowych (danych użytkownika), o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych w momencie zawarcia umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie realizacji zamówienia, na przykład dla firm, którym powierzono dostarczenie towarów lub bank odpowiedzialny za przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 para 1. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

WhatsApp - czat klienta Dreadbag

Korzystając z czatu klienta WhatsApp Dreadbag, wyrażasz zgodę na nasze oraz Ogólne warunki WhatsApp (grupa na Facebooku). Można je znaleźć pod:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Ochrona danych jest dla nas ważna, dlatego współpracujemy z narzędziem Android „WhatsBox” a tym samym zagwarantować ochronę danych zgodnie z RODO.


5. Media społecznościowe


Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub "Like-Button" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Wtyczka do Twittera

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Te dane są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen Twitter können Sie bei den Konto w unter-Einstellungen https://twitter.com/account/settings . Zmienić

Plugin Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zbieraj i udostępniaj informacje: użyj przycisku Google +, aby publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + zapewni Tobie i innym użytkownikom spersonalizowaną treść od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje podane dla treści + 1, jak i informacje o stronie, która została wyświetlona po kliknięciu + 1. Twoja + 1 może pojawić się jako wskazówka wraz z twoją nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twojej aktywności + 1, aby ulepszyć usługi Google dla Ciebie i innych osób. Aby użyć przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której użyto do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje umożliwiające identyfikację.

Korzystanie z zebranych informacji: Oprócz powyższych zastosowań, informacje podane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności Google są używane. Google może zwolnić statystyki podsumowujące działania + 1 użytkownikowi lub przesyła je do użytkowników i partnerów, takich jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązanych stron.

Wtyczka Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane po naszych stronach. Funkcje te zapewnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie otrzymujemy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony wykorzystują przyciski usługi Tumblr. Dostawcą jest firma Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, Nowy Jork, NY 10010, USA.

Te przyciski umożliwiają udostępnianie postu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy w Tumblr. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy kontroli nad ilością danych, które Tumblr zbiera i przesyła za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem, adres IP użytkownika, jak również adres URL odpowiedniej strony internetowej są przesyłane.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Tumblr w: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Wtyczka na Pinterest

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Gdy odwiedzasz stronę zawierającą taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane protokołu do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, a także funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez opcji, jak również praw i sposobów ochrony prywatności w polityce prywatności opcji: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

wtyczki do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw do zbierania danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłączanie Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub ogólnie zakazując gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Facebook Pixel

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebooka do pomiaru konwersji, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam na Facebooku może być oceniana w celach statystycznych i badań rynkowych, a przyszłe działania reklamowe są zoptymalizowane.

Zebrane dane są dla nas anonimowe jako operator tej witryny, nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook - dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Facebook Data Use Policy można użyć. W rezultacie Facebook może włączyć wyświetlanie reklam na Facebooku i poza Facebookiem. To wykorzystanie danych nie może mieć wpływu na nas jako operatora witryny.

W polityce prywatności Facebooka znajdziesz więcej informacji na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz też skorzystać z funkcji remarketingu "Odbiorcy niestandardowi" w sekcji Ustawienia reklam w sekcji https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użyciu z Facebooka na stronie internetowej Europejskiego Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Biuletyn


dane biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowane na stronie internetowej, musimy swój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem adresu e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera są , Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 paragraf 1 lit. a DSGVO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w biuletynie. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zdeponowane u nas w celu uzyskania newslettera zostaną zapisane przez nas z newslettera do momentu anulowania i zostaną usunięte po anulowaniu biuletynu. Dane przechowywane dla innych celów z nami (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, dzięki której można między innymi organizować i analizować wysyłkę biuletynów. Jeśli wprowadzisz dane w celu subskrypcji newslettera (np. Adres e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności jest umową między Unią Europejską (UE) a USA w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami prywatności w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie biuletynowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez MailChimp plik znajdujący się w wiadomości e-mail (zwany beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób możesz ustalić, czy wiadomość o biuletynie została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto zbierane są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Ta informacja nie może zostać przypisana do danego odbiorcy biuletynu. Są one używane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorcy.

Jeśli nie chcesz analizy MailChimp, wypisz się z newslettera. W tym celu podajemy link w każdym komunikacie biuletynu. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (Art. 6 pkt 1 lit. a DSGVO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję biuletynu. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zdeponowane u nas w celu pozyskania newslettera będą przechowywane przez nas z newslettera, aż zostaną usunięte z newslettera, a po anulowaniu subskrypcji newslettera zostały usunięte zarówno z naszych serwerów, jak iz serwerów MailChimp. Dane przechowywane dla innych celów z nami (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Ta strona internetowa wykorzystuje Newsletter2Go do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest firma Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Niemcy.

Newsletter2Go to usługa, dzięki której można między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu subskrypcji newslettera są przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech.

Jeśli nie chcesz być analizowany przez Newsletter2Go, musisz zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym komunikacie biuletynu. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Newsletter2Go

Dzięki Newsletter2Go jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie biuletynowe. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość o biuletynie została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić między innymi, które linki były wielokrotnie klikane.

Dodatkowo możemy sprawdzić, czy po otwarciu / kliknięciu (współczynnik konwersji) wykonano pewne predefiniowane czynności. Na przykład możemy powiedzieć, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu w biuletyn.

Newsletter2Go pozwala również na dzielenie odbiorców newslettera na różne kategorie ("klastry"). Na przykład odbiorców biuletynu można podzielić na kategorie według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Newsletter2Go można znaleźć tutaj: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (Art. 6 pkt 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

czas przechowywania

Osadzony przez Ciebie w celu odniesienia newsletter nasze dane są przechowywane przez nas aż do usunięcia z biuletynu i usunięte po odwołaniu biuletynu, zarówno z naszymi serwerami oraz z serwerów Newsletter2Go. Dane przechowywane dla innych celów z nami (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Newsletter2Go pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Zawarcie umowy przetwarzania danych o zamówieniach

Podpisaliśmy umowę z Newsletter2Go, w ramach której zobowiązujemy się do Newsletter2Go, aby chronić dane naszych klientów i nie przekazywać ich osobom trzecim. Ten kontrakt można obejrzeć pod następującym linkiem:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Wtyczki i narzędzia


Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 paragraf 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzasz którąś z naszych stron z wtyczką Vimeo, będziesz podłączony do serwerów Vimeo. To informuje serwer Vimeo o naszych stronach, które odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje twój adres IP. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane na Vimeo lub nie mają konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, pozwalasz Vimeo kojarzyć twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 paragraf 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, domyślna czcionka będzie używana przez Twój komputer.

Aby uzyskać więcej informacji o czcionkach Google Web, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/


9. dostawca płatności


PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawca tej usługi płatniczej to PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do PayPal.

Transmisja danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 para 1. uzgodniono DSGVO (zgoda) i Art. 6 para 1. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych.

Sofortüberweisung

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatność za pośrednictwem "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy od razu zacząć wywiązywać się z naszych zobowiązań.

Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z metody płatności "Sofortüberweisung", prześlij kod PIN i ważną TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego możesz zalogować się na swoje konto bankowości internetowej. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo Twojego konta po zalogowaniu i przekazuje pieniądze do nas za pomocą przesłanego przez Ciebie TAN. Następnie prześle nam potwierdzenie transakcji bez opóźnień. Po zalogowaniu twoja sprzedaż, linia kredytowa linii kredytowej i istnienie innych kont, jak również ich zapasy również są sprawdzane automatycznie.

Oprócz kodu PIN i TAN wprowadzone dane dotyczące płatności, a także dane osobowe, zostaną przesłane do Sofort GmbH. Dane osobowe to imię, nazwisko, adres, numer (y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie dalsze dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazywanie tych danych jest niezbędne w celu potwierdzenia Twojej tożsamości ponad wszelką wątpliwość i zapobiegania oszustwom.

Transmisja danych do Sofort GmbH oparta jest na Art. 6 para 1 lit. uzgodniono DSGVO (zgoda) i Art. 6 para 1. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat płatności w Sofortüberweisung, zobacz następujące linki: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Naszywka

W przypadku wybrania metody płatności „karta kredytowa” podmiotu świadczącego Stripe usług płatniczych, przetwarzania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia, do której Twój przekazane podczas informacjami procesu zamawiania wraz z przekazania informacji o zamówieniu (nazwa, adres, numer konta, kod banku, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji). Przeniesienie danych jest wyłącznie w celu przetwarzania płatności u dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności Stripe, odwiedź adres URL https://stripe.com/de/terms i https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Płacąc przez Amazon wynagrodzenia podajemy swoje dane do płatności w ramach przetwarzania płatności przede wszystkim (do SCA Amazon Payments Europe, a wtórnie z Amazon UE S.à.rl, Amazon Services Europe Sarl i Amazon Mediów UE SARL, wszystkie trzy z siedzibą w 5, Rue Plaetis L 2338 Luksemburga dalej "Płatności Amazon").

Amazon Payments zastrzega sobie prawo do sporządzenia raportu kredytowego. Wynik kontroli kredytowej statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest wykorzystywany przez Amazon Payments w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. Wartości wyniku). O ile wartości wyniku są uwzględnione w wynikach ratingu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości wyniku obejmuje między innymi dane adresowe.

Dodatkowo, Amazon Payments ma odpowiednich danych, między innymi, do bezimiennych osób trzecich (banków, e-usług, partnerów serwisowych, a także księgowych, usługi analityczne i komody, partnerów marketingowych, dostawców usług z chmury, dostawcy przekierowywanie, Filie) do przejścia.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych, między innymi używane agencje referencyjne, znajdują się w polityce prywatności Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600, Podstawą prawną tego jest Art. 6 para 1 p. 1 lit. b DS-GMO.

KOSZYK