Kodeks postępowania europejskich klubów społecznościowych zajmujących się konopiami indyjskimi

Kodeks postępowania europejskich klubów społecznościowych zajmujących się konopiami indyjskimi

Encod niniejszym przedstawia Kodeks Postępowania Europejskich Klubów Społecznych Konopi. Ten kodeks postępowania został opracowany przez członków Encod z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Niektóre już prowadzą CSC legalnie w swoim kraju, inne są w trakcie rejestracji, gdy lokalne przepisy zezwolą na uprawę konopi indyjskich na własny użytek. By dowiedzieć się więcej skontaktuj się z encod.org 

EUROPEJSKIE KLUBY SPOŁECZNOŚCI KONOPI

KODEKS POSTĘPOWANIA

Grudzień 2011.

Ze względu na brak ram prawnych dotyczących uprawy konopi na własny użytek, my, użytkownicy konopi z całej Europy, opracowaliśmy własny model regulacji i kontroli.

Model ten, zwany Cannabis Social Clubs, ma na celu zapobieganie angażowaniu się użytkowników konopi indyjskich w nielegalne działania poprzez ich konsumpcję i zapewnia spełnienie pewnych wymogów w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Cannabis Social Clubs (CSC) są zarejestrowanymi organizacjami non-profit, prowadzonymi przez dorosłych użytkowników konopi indyjskich. CSC mogłyby działać w każdym kraju, który zdekryminalizował posiadanie konopi indyjskich na własny użytek.

Na przykład w krajach, w których jeszcze tego nie ma, CSC można uznać za projekt pilotażowy, do którego należy się przygotować, gdy zmienią się przepisy regulujące uprawę konopi indyjskich na własny użytek. Według Artykuł 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obywatele Europy mają prawo do organizowania się w celu ochrony swoich interesów. Jeżeli ich działalność nie zagraża zdrowiu społeczeństwa jako całości lub porządkowi publicznemu.

Społeczne Kluby Konopiowe organizują zbiorową uprawę pewnej ilości konopi przeznaczonej wyłącznie na użytek prywatny swoich członków. Zdolność produkcyjna CSC opiera się na przewidywanym poziomie rocznej konsumpcji przez jego członków, z odpowiednim buforem, aby móc skutecznie przeciwdziałać ryzyku złych zbiorów, kradzieży lub dodatkowej potrzeby, np. ze względów medycznych . Wewnętrzne zasady CSC obejmują dziennik opisujący sposób obsługi nadwyżki.

Zanim zostanie członkiem Cannabis Social Club, wnioskodawca musi zadeklarować, że jest użytkownikiem konopi indyjskich lub przedstawić diagnozę, aby upewnić się, że dana osoba cierpi na chorobę wywołaną używaniem konopi indyjskich. Diagnozy, które można leczyć za pomocą konopi indyjskich, można znaleźć w regularnie publikowanych listach Międzynarodowe Stowarzyszenie Konopi jako Medycyny (IACM).

Nowi członkowie Cannabis Social Club przedstawiają oświadczenie o swoich prawach i obowiązkach oraz szacunkową ilość użycia. Prywatne rozmowy pozwalają klubom identyfikować i przeciwdziałać problematycznym wzorcom konsumpcyjnym ich członków. Cannabis Social Clubs aktywnie zapobiegają możliwym szkodom, minimalizują ryzyko i promują bezpieczne formy konsumpcji wśród swoich członków.

Cannabis Social Clubs prowadzą obszerne i przejrzyste rachunki tego, w jaki sposób członkowie zaspokajają własne potrzeby poprzez kolektywną uprawę, numery członkowskie zapewniają dostępność wymaganej kwoty i można prowadzić rejestr tego, ile każdy członek zużywa i jakie limity mogą zostać spełnione. Ma to na celu zapobieżenie ujawnieniu danych osobom trzecim.

Cannabis Social Clubs prowadzą obszerne i przejrzyste rejestry tego, na jakim etapie cyklu życia znajduje się uprawa, jakie metody uprawy są stosowane i oczywiście, jakie poziomy zbiorów są odpowiednie do udostępniania. Kontrole przeprowadzane są wyrywkowo przez przedstawicieli stowarzyszenia w celu weryfikacji środków bezpieczeństwa i szacunkowej wielkości zbiorów.

Metody uprawy, zabiegi pozbiorcze itp. są zgodne ze standardami rolnictwa ekologicznego, przy zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Po skontrolowaniu zbiorów i określeniu ilościowym ostatecznej ilości zbiorów, zbiory zostaną przetransportowane z miejsca produkcji do pomieszczeń kontrolowanej dystrybucji przez przedstawiciela stowarzyszenia, za pisemnym upoważnieniem.

Cannabis Social Clubs charakteryzują się przejrzystością, demokracją i brakiem rentowności. Funkcjonują jako stowarzyszenie, które otwarcie pozwala członkom decydować o ustaleniach finansowych. Powinno to zapewnić członkom przez cały czas zrozumienie, jakie koszty są ponoszone iw co inwestuje się pieniądze.

Co najmniej raz w roku CSC organizują walne zgromadzenie, na którym omawiane i zatwierdzane są roczne sprawozdania. Sprawozdania te zawierają pełny bilans dochodów i wydatków za miniony rok budżetowy.

Cannabis Social Clubs mogą zdecydować się na wypłatę pracownikom rozsądnego wynagrodzenia za ich usługi. Umożliwia to tworzenie miejsc pracy, a sektor publiczny oszczędza pieniądze, które w przeciwnym razie zostałyby wykorzystane na ściganie karne.

W przeciwieństwie do dilerów, którzy prowadzą nielegalny czarny rynek, Cannabis Social Clubs są chętni do podjęcia dialogu z władzami, aby dać pełny wgląd w to, jak działają. Organy państwowe powinny w każdej chwili mieć możliwość sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa. CSC tworzy alternatywę dla czarnego rynku, która również uniemożliwia nieletnim dostęp do marihuany. CSC mają interes w zapewnieniu organizacji i jej działalności poprzez regulacje prawne.

Źródło: kodowanie.org

Wyprzedane? Zapisz się na naszą listę oczekujących Dreadbag — dołącz do listy oczekujących! Poinformujemy Cię, gdy tylko żądany produkt będzie dostępny w magazynie. Proszę zostawić swój aktualny adres e-mail poniżej - Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.